Για την εγκατάσταση των διαφορων Codec και Java plugin, Adobe flash, or basic MS fonts σε
Debian θα δωσω την εντολη
sudo apt-get install libav-tools libavcodec-extra-53 libavdevice-extra-53 libavfilter-extra-2 libavformat-extra-53 libavutil-extra-51 libpostproc-extra-52 libswscale-extra-2 flashplugin-nonfree openjdk-7-jdk ttf-mscorefonts-installer icedtea-plugin
Ενω στο Ubuntu θα τρέχαμε μονο
sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras