Μερικοί τρόποι για να βρίσκουμε το όνομα μιας δικτυακής συσκευής.
Ping με την παραμετρο -a και ip
ping -a xxx.xxx.xxx.xxx
Nbtstat με παραμετρο -a και ip
nbtstat -a xxx.xxx.xxx.xxx
Pathping και την ip
pathping xxx.xxx.xxx.xxx