Από την Παρασκευή, όλες οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θα υποχρεούνται να μπλοκάρουν μόνιμα τα κινητά που έχουν δηλωθεί ως κλεμμένα, αρκεί ο κάτοχος να έχει δηλώσει στην εταιρεία του τον μοναδικό αριθμό IMEI της συσκευής.

Το μέτρο επιβλήθηκε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με στόχο την αποτροπή των κλοπών και της πώλησής τους στη μαύρη αγορά.

Στην πράξη, όμως, ο αριθμός IMEI μπορεί να αλλαχθεί παράνομα (οδηγίες μπορεί κανείς να βρει εύκολα στο Διαδίκτυο), οπότε η συσκευή θα μπορεί να λειτουργήσει εκ νέου.Για το λόγο αυτό, επισημαίνει το tech.in.gr, η απενεργοποίηση με βάση το IMEI κρίθηκε αναποτελεσματική στις ΗΠΑ.

Από το 2015 θα εφαρμοστεί στις ΗΠΑ μια διαφορετική πρακτική, καθώς τα κινητά των περισσότερων μεγάλων κατασκευαστών (Apple, Google, HTC, Huawei, Motorola, Microsoft/Nokia και Samsung) θα προσφέρουν ειδική λειτουργία αχρήστευσης των κλεμμένων συσκευών.

Ενδεικτικά, η λύση που θα υιοθετήσει η Google στο Android είναι ότι από την επόμενη έκδοση του πιο διαδεδομένου λειτουργικού συστήματος για smartphone, θα υπάρχει ένας μηχανισμός προστασίας από την μη εξουσιοδοτημένη επαναφορά του τηλεφώνου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Η διαδικασία στην Ελλάδα

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπει ένα κινητό στη «μαύρη λίστα» είναι η γνωστοποίηση του κωδικού ΙΜΕΙ της συσκευής από τον συνδρομητή στον πάροχό του. Ο μοναδικός κωδικός ΙΜΕΙ (International Mobile Equipment Identity, Διεθνής Ταυτότητα Κινητής Συσκευής) περιλαμβάνει πληροφορίες για τον κατασκευαστή και το μοντέλο της συσκευής.

Εφόσον το κινητό μπει στη μαύρη λίστα με τους απαγορευμένους αριθμούς IMEI, η χρήση του είναι θεωρητικά αδύνατη ακόμα και με τη χρήση κάρτας SIM από άλλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας

Κάθε συνδρομητής μπορεί να εντοπίσει τον κωδικό ΙΜΕΙ:

Στη συσκευασία της συσκευής
Πατώντας τα πλήκτρα * # 06 # στη συσκευή του
Με την ειδική εφαρμογή της συσκευής
Για το μπλοκάρισμα της συσκευής, οι συνδρομητές πρέπει αρχικά να δηλώσουν την κλοπή στην αστυνομία και στη συνέχεια να υποβάλουν στον πάροχό τους γραπτό αίτημα απενεργοποίησης της συσκευής, επισυνάπτοντας το αποδεικτικό της δήλωσης κλοπής.

Κάθε εταιρεία που απενεργοποιεί τις κλεμμένες συσκευές των συνδρομητών της αναλαμβάνει ταυτόχρονα την ευθύνη να ενημερώνει και τις υπόλοιπες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες οφείλουν να προχωρήσουν στην απενεργοποίηση των κλεμμένων συσκευών και στα δικά τους δίκτυα.

Σημειώνεται ότι το αίτημα απενεργοποίησης απορρίπτεται εάν ο δηλούμενος κωδικός ΙΜΕΙ δεν είναι έγκυρος σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς προδιαγραφές, ή δεν έχει αποδοθεί από τον κατασκευαστή στη συσκευή, ώστε να την προσδιορίζει κατά μοναδικό τρόπο.

Πηγή : http://in.gr