Στη σελίδα https://apps.owncloud.com θα βρούμε διάφορες εφαρμογές που μπορούμε να προσθέσουμε στο owncloud. Καμιά φορά μπορεί να εγκαταστήσουμε κάποια που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα , και ίσως δεν έχουμε πλέον ούτε web interface για να την απενεργοποιήσουμε. Έτσι θα πρέπει να την απενεργοποιήσουμε από CLI και αυτό γίνεται όπως περιγράφω παρακάτω.

Κάνουμε εκτελέσιμο το occ
sudo chmod u+x /var/www/owncloud/occ

και το τρέχω
sudo /var/www/owncloud/occ 
Θα πάρω όλες τις διαθέσιμες επιλογές
ownCloud version 7.0.4
Usage:
  [options] command [arguments]
Options:
  --help           -h Display this help message.
  --quiet          -q Do not output any message.
  --verbose        -v|vv|vvv Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug
  --version        -V Display this application version.
  --ansi              Force ANSI output.
  --no-ansi           Disable ANSI output.
  --no-interaction -n Do not ask any interactive question.
Available commands:
  help                        Displays help for a command
  list                        Lists commands
  status                      show some status information
  upgrade                     run upgrade routines
app
  app:disable                 disable an app
  app:enable                  enable an app
  app:list                    List all available apps
db
  db:convert-type             Convert the ownCloud database to the newly configured one
  db:generate-change-script   generates the change script from the current connected db to db_structure.xml
files
  files:scan                  rescan filesystem
ldap
  ldap:search                 executes a user or group search
  ldap:set-config             modifies an LDAP configuration
  ldap:show-config            shows the LDAP configuration
  ldap:test-config            tests an LDAP configuration
maintenance
  maintenance:mode            set maintenance mode
  maintenance:repair          repair this installation
  maintenance:singleuser      set single user mode
music
  music:scan                  rescan music
user
  user:lastseen               shows when the user was logged it last time
  user:report                 shows how many users have access
  user:resetpassword          Resets the password of the named user

Για να δω την κατάσταση
sudo /var/www/owncloud/occ status

Για να δω όλες τις εφαρμογές, ενεργοποιημένες και μη
sudo /var/www/owncloud/occ app:list

Για να απενεργοποιήσω την εφαρμογή ocDashboard
sudo /var/www/owncloud/occ app:disable ocDashboard