Οι χάρτες Google για Android, πρόσθεσαν μια επιπλέον δυνατότητα σε μια σειρά χωρών μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, φέρνοντας την καθοδήγηση λωρίδας -lane navigation- που υπήρχε διαθέσιμη σε περιορισμένο αριθμό χωρών ως τώρα.

Google Maps for mobile now has navigation lane guidance for Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, Greece, Hungary, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, and Switzerland.

Πηγή : http://www.adslgr.com