Χρωματίζουμε τους φακέλους  σε Nautilus,Caja,Nemo πολύ εύκολα
Εγκατάσταση σε Nautilus
sudo add-apt-repository ppa:costales/folder-color
sudo apt-get update
sudo apt-get install folder-color
nautilus -q

Εγκατάσταση σε caja
sudo add-apt-repository ppa:costales/folder-color
sudo apt-get update
sudo apt-get install folder-color-caja
caja -q

Εγκατάσταση σε nemo
sudo add-apt-repository ppa:costales/folder-color
sudo apt-get update
sudo apt-get install folder-color-nemo
nemo -q
Περισσότερα εδώ : http://foldercolor.tuxfamily.org/