Αναβάθμιση από Debian 7 (Wheezy) σε Debian 8 (Jessie)

Για την αναβάθμιση από Debian 7 (Wheezy) σε Debian 8 (Jessie)
θα κάνω ένα update-upgrade πρώτα
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Μετά θα αντικαταστήσω στο /etc/apt/sources.list όπου wheezy με jessie
Μπορώ αυτόματα να το κάνω με την παρακάτω εντολή.
sudo sed -i.bak 's/wheezy/jessie/g' /etc/apt/sources.list

/etc/apt/sources.list

Και μετά πάμε για full upgrade
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade

Και ο θεός βοηθός...