Στο iDRAC της Dell μεσω Web Interface το default username είναι root και default password είναι calvin
Dell iDRAC 6 Default Username and Password. Dell iDRAC 6 change the iDRAC password remotely.

Για να τον αλλάξουμε πάμε στο iDRAC Settings > Network/Security > Users και πατάμε πάνω στο ID



Dell iDRAC 6 Default Username and Password. Dell iDRAC 6 change the iDRAC password remotely.

Μετά στο radio button Configure User και Next
Dell iDRAC 6 Default Username and Password. Dell iDRAC 6 change the iDRAC password remotely.

Και τέλος στο checkbox Change Password και απο κάτω βάζουμε το νέο κωδικό
Dell iDRAC 6 Default Username and Password. Dell iDRAC 6 change the iDRAC password remotely.