Στο iDRAC   της Dell μεσω Web Interface το default username είναι root και default password είναι calvin Για να τον αλλάξουμε πάμε στο iDRAC Setting…

Read more »