Αν θέλουμε να ενημερωνόμαστε με κάθε φορά κάποιος συνδέεται στο Windows Server μας ή στο Windows Desktop μας πάμε τα βήματα

Start > Run > control schedtasks

Create Task

Και ακολουθούμε τις εικόνες.


Εδώ καλύτερα να κάνουμε 2 διαφορετικά Task. Ενα για το login και ένα το logoff.

Εγώ στην παρακάτω εικόνα για οικονομία χρόνου τα έβαλα μαζί.Στο Action παρακάτω θα χρησιμοποιήσω το Cmail

Download

amd64 (SSL and non-SSL) (882kB)
x86 (SSL and non-SSL) (852kB)

To cmail με SSL σε δίνει και την δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις και το gmail.

To πρόγραμμα cmail το βάζω στο φάκελο C:\Windows\ or C:\Windows\system32  για να αποφύγω τα custom path & variables.

-host:USER@gmail.com:MY-PASSWORD@smtp.gmail.com:587 -starttls -to:PROS@karanik.gr -from:USER@gmail.com “-subject:Someone Login on my SERVER” “-body:Someone Login”