Πόσες φωτογραφίες χωράει μια memory card?

 Πόσες φωτογραφίες χωράει σε μια memory card? Πόσες φωτογραφίες χωράει σε 1GB?


MP = 1,000,000 pixels
1MB = 1,000,000 bytes, 1GB = 1,000MB
TIFF image has 24 bit color depth, one of 16,777,216 colors per pixel
JPEG 100% Quality = Visually lossless JPEG compression with 1:10 ratio of RAW image

Φωτογραφίες — Συμπιεσμένες (JPEG 100% ποιότητα) Εικόνες ανά κάρτα.

MegapixelsFile size (MB)1GB2GB4GB8GB16GB32GB64GB128GB
4MP1.271514302861572211444228884577691552
5MP1.55721144228845779155183103662073240
6MP1.8476953190738147629152583051661032
7MP2.1408817163432696539130782615652312
8MP2.4357715143028615722114442288845776
10MP328657211442288457791551831036620
12MP3.62384769531907381476291525830516
14MP4.22044088171634326965391307826156
16MP4.81783577151430286157221144422888
22MP6.6130260520104020804161832216644

Φωτογραφίες — Ασυμπίεστες  RAW (24 bits per pixel) Εικόνες ανά κάρτα.

MegapixelsFile size (MB)1GB2GB4GB8GB16GB32GB64GB128GB
4MP12711432865721144228845769152
5MP1557114228457915183136627324
6MP184795190381762152530506100
7MP214081163326653130726145228
8MP243571143286572114422884576
10MP30285711422845791518303660
12MP3623479519038176215243048
14MP4220408116332665313062612
16MP4817357114328657211442288
22MP661326521042084168321664

0 Comments