Σταματάμε την υπηρεσία από command line as administrator

Net stop TermService

Αντικαθιστούμε το termsrv.dll που βρίσκεται στο φάκελο C:\Windows\System32 με το αρχείο που δίνω εδώ

Το πρωτότυπο αρχείο το βρίσκω εδώ


Δοκιμασμένο με την έκδοση Microsoft Windows [Version 10.0.18362.295]Και έκδοση του αρχείου termsrv.dll 10.0.18362.267Πηγή: https://www.mysysadmintips.com/windows/clients/545-multiple-rdp-remote-desktop-sessions-in-windows-10