Αν έχουμε ρυθμίσει το Mikrotik σαν L2TP VPN Server και ενώ είμαστε σίγουροι ότι τα έχουμε κάνει όλα σωστά και αδυνατούμε να συνδεθούμε από client με Windows 10 ή 11 τότε πρέπει να δημιουργήσουμε στην registry των Windows και στο path

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent

το κλειδί AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule σαν DWORD (32-bit) Value και να δώσουμε τιμή 2

 

Ολες οι τιμές του AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule είναι οι παρακάτω.

0 It’s the default value. When it’s set to 0, Windows can’t establish security associations with servers located behind NAT devices.

1 When it’s set to 1, Windows can establish security associations with servers that are located behind NAT devices.

2 When it’s set to 2, Windows can establish security associations when both the server and VPN client computer (Windows Vista or Windows Server 2008-based) are behind NAT devices.

Πηγή: https://learn.microsoft.com/el-gr/troubleshoot/windows-server/networking/configure-l2tp-ipsec-server-behind-nat-t-device