Συλλογή με όλα Symbols, Pictographs, Emoji and ASCII Code.

Symbols and Pictographs
UnicodeHexa
NCR
Decimal
NCR
UTF8Escaped
Unicode
Description
🌀U+1F300🌀🌀F0 9F 8C 80\u1F300Cyclone
🌁U+1F301🌁🌁F0 9F 8C 81\u1F301Foggy
🌂U+1F302🌂🌂F0 9F 8C 82\u1F302Closed Umbrella
🌃U+1F303🌃🌃F0 9F 8C 83\u1F303Night With Stars
🌄U+1F304🌄🌄F0 9F 8C 84\u1F304Sunrise Over Mountains
🌅U+1F305🌅🌅F0 9F 8C 85\u1F305Sunrise
🌆U+1F306🌆🌆F0 9F 8C 86\u1F306Cityscape At Dusk
🌇U+1F307🌇🌇F0 9F 8C 87\u1F307Sunset Over Buildings
🌈U+1F308🌈🌈F0 9F 8C 88\u1F308Rainbow
🌉U+1F309🌉🌉F0 9F 8C 89\u1F309Bridge At Night
🌊U+1F30A🌊🌊F0 9F 8C 8A\u1F30AWater Wave
🌋U+1F30B🌋🌋F0 9F 8C 8B\u1F30BVolcano
🌌U+1F30C🌌🌌F0 9F 8C 8C\u1F30CMilky Way
🌍U+1F30D🌍🌍F0 9F 8C 8D\u1F30DEarth Globe Europe-africa
🌎U+1F30E🌎🌎F0 9F 8C 8E\u1F30EEarth Globe Americas
🌏U+1F30F🌏🌏F0 9F 8C 8F\u1F30FEarth Globe Asia-australia
🌐U+1F310🌐🌐F0 9F 8C 90\u1F310Globe With Meridians
🌑U+1F311🌑🌑F0 9F 8C 91\u1F311New Moon Symbol
🌒U+1F312🌒🌒F0 9F 8C 92\u1F312Waxing Crescent Moon Symbol
🌓U+1F313🌓🌓F0 9F 8C 93\u1F313First Quarter Moon Symbol
🌔U+1F314🌔🌔F0 9F 8C 94\u1F314Waxing Gibbous Moon Symbol
🌕U+1F315🌕🌕F0 9F 8C 95\u1F315Full Moon Symbol
🌖U+1F316🌖🌖F0 9F 8C 96\u1F316Waning Gibbous Moon Symbol
🌗U+1F317🌗🌗F0 9F 8C 97\u1F317Last Quarter Moon Symbol
🌘U+1F318🌘🌘F0 9F 8C 98\u1F318Waning Crescent Moon Symbol
🌙U+1F319🌙🌙F0 9F 8C 99\u1F319Crescent Moon
🌚U+1F31A🌚🌚F0 9F 8C 9A\u1F31ANew Moon With Face
🌛U+1F31B🌛🌛F0 9F 8C 9B\u1F31BFirst Quarter Moon With Face
🌜U+1F31C🌜🌜F0 9F 8C 9C\u1F31CLast Quarter Moon With Face
🌝U+1F31D🌝🌝F0 9F 8C 9D\u1F31DFull Moon With Face
🌞U+1F31E🌞🌞F0 9F 8C 9E\u1F31ESun With Face
🌟U+1F31F🌟🌟F0 9F 8C 9F\u1F31FGlowing Star
🌠U+1F320🌠🌠F0 9F 8C A0\u1F320Shooting Star
🌰U+1F330🌰🌰F0 9F 8C B0\u1F330Chestnut
🌱U+1F331🌱🌱F0 9F 8C B1\u1F331Seedling
🌲U+1F332🌲🌲F0 9F 8C B2\u1F332Evergreen Tree
🌳U+1F333🌳🌳F0 9F 8C B3\u1F333Deciduous Tree
🌴U+1F334🌴🌴F0 9F 8C B4\u1F334Palm Tree
🌵U+1F335🌵🌵F0 9F 8C B5\u1F335Cactus
🌷U+1F337🌷🌷F0 9F 8C B7\u1F337Tulip
🌸U+1F338🌸🌸F0 9F 8C B8\u1F338Cherry Blossom
🌹U+1F339🌹🌹F0 9F 8C B9\u1F339Rose
🌺U+1F33A🌺🌺F0 9F 8C BA\u1F33AHibiscus
🌻U+1F33B🌻🌻F0 9F 8C BB\u1F33BSunflower
🌼U+1F33C🌼🌼F0 9F 8C BC\u1F33CBlossom
🌽U+1F33D🌽🌽F0 9F 8C BD\u1F33DEar Of Maize
🌾U+1F33E🌾🌾F0 9F 8C BE\u1F33EEar Of Rice
🌿U+1F33F🌿🌿F0 9F 8C BF\u1F33FHerb
🍀U+1F340🍀🍀F0 9F 8D 80\u1F340Four Leaf Clover
🍁U+1F341🍁🍁F0 9F 8D 81\u1F341Maple Leaf
🍂U+1F342🍂🍂F0 9F 8D 82\u1F342Fallen Leaf
🍃U+1F343🍃🍃F0 9F 8D 83\u1F343Leaf Fluttering In Wind
🍄U+1F344🍄🍄F0 9F 8D 84\u1F344Mushroom
🍅U+1F345🍅🍅F0 9F 8D 85\u1F345Tomato
🍆U+1F346🍆🍆F0 9F 8D 86\u1F346Aubergine
🍇U+1F347🍇🍇F0 9F 8D 87\u1F347Grapes
🍈U+1F348🍈🍈F0 9F 8D 88\u1F348Melon
🍉U+1F349🍉🍉F0 9F 8D 89\u1F349Watermelon
🍊U+1F34A🍊🍊F0 9F 8D 8A\u1F34ATangerine
🍋U+1F34B🍋🍋F0 9F 8D 8B\u1F34BLemon
🍌U+1F34C🍌🍌F0 9F 8D 8C\u1F34CBanana
🍍U+1F34D🍍🍍F0 9F 8D 8D\u1F34DPineapple
🍎U+1F34E🍎🍎F0 9F 8D 8E\u1F34ERed Apple
🍏U+1F34F🍏🍏F0 9F 8D 8F\u1F34FGreen Apple
🍐U+1F350🍐🍐F0 9F 8D 90\u1F350Pear
🍑U+1F351🍑🍑F0 9F 8D 91\u1F351Peach
🍒U+1F352🍒🍒F0 9F 8D 92\u1F352Cherries
🍓U+1F353🍓🍓F0 9F 8D 93\u1F353Strawberry
🍔U+1F354🍔🍔F0 9F 8D 94\u1F354Hamburger
🍕U+1F355🍕🍕F0 9F 8D 95\u1F355Slice Of Pizza
🍖U+1F356🍖🍖F0 9F 8D 96\u1F356Meat On Bone
🍗U+1F357🍗🍗F0 9F 8D 97\u1F357Poultry Leg
🍘U+1F358🍘🍘F0 9F 8D 98\u1F358Rice Cracker
🍙U+1F359🍙🍙F0 9F 8D 99\u1F359Rice Ball
🍚U+1F35A🍚🍚F0 9F 8D 9A\u1F35ACooked Rice
🍛U+1F35B🍛🍛F0 9F 8D 9B\u1F35BCurry And Rice
🍜U+1F35C🍜🍜F0 9F 8D 9C\u1F35CSteaming Bowl
🍝U+1F35D🍝🍝F0 9F 8D 9D\u1F35DSpaghetti
🍞U+1F35E🍞🍞F0 9F 8D 9E\u1F35EBread
🍟U+1F35F🍟🍟F0 9F 8D 9F\u1F35FFrench Fries
🍠U+1F360🍠🍠F0 9F 8D A0\u1F360Roasted Sweet Potato
🍡U+1F361🍡🍡F0 9F 8D A1\u1F361Dango
🍢U+1F362🍢🍢F0 9F 8D A2\u1F362Oden
🍣U+1F363🍣🍣F0 9F 8D A3\u1F363Sushi
🍤U+1F364🍤🍤F0 9F 8D A4\u1F364Fried Shrimp
🍥U+1F365🍥🍥F0 9F 8D A5\u1F365Fish Cake With Swirl Design
🍦U+1F366🍦🍦F0 9F 8D A6\u1F366Soft Ice Cream
🍧U+1F367🍧🍧F0 9F 8D A7\u1F367Shaved Ice
🍨U+1F368🍨🍨F0 9F 8D A8\u1F368Ice Cream
🍩U+1F369🍩🍩F0 9F 8D A9\u1F369Doughnut
🍪U+1F36A🍪🍪F0 9F 8D AA\u1F36ACookie
🍫U+1F36B🍫🍫F0 9F 8D AB\u1F36BChocolate Bar
🍬U+1F36C🍬🍬F0 9F 8D AC\u1F36CCandy
🍭U+1F36D🍭🍭F0 9F 8D AD\u1F36DLollipop
🍮U+1F36E🍮🍮F0 9F 8D AE\u1F36ECustard
🍯U+1F36F🍯🍯F0 9F 8D AF\u1F36FHoney Pot
🍰U+1F370🍰🍰F0 9F 8D B0\u1F370Shortcake
🍱U+1F371🍱🍱F0 9F 8D B1\u1F371Bento Box
🍲U+1F372🍲🍲F0 9F 8D B2\u1F372Pot Of Food
🍳U+1F373🍳🍳F0 9F 8D B3\u1F373Cooking
🍴U+1F374🍴🍴F0 9F 8D B4\u1F374Fork And Knife
🍵U+1F375🍵🍵F0 9F 8D B5\u1F375Teacup Without Handle
🍶U+1F376🍶🍶F0 9F 8D B6\u1F376Sake Bottle And Cup
🍷U+1F377🍷🍷F0 9F 8D B7\u1F377Wine Glass
🍸U+1F378🍸🍸F0 9F 8D B8\u1F378Cocktail Glass
🍹U+1F379🍹🍹F0 9F 8D B9\u1F379Tropical Drink
🍺U+1F37A🍺🍺F0 9F 8D BA\u1F37ABeer Mug
🍻U+1F37B🍻🍻F0 9F 8D BB\u1F37BClinking Beer Mugs
🍼U+1F37C🍼🍼F0 9F 8D BC\u1F37CBaby Bottle
🎀U+1F380🎀🎀F0 9F 8E 80\u1F380Ribbon
🎁U+1F381🎁🎁F0 9F 8E 81\u1F381Wrapped Present
🎂U+1F382🎂🎂F0 9F 8E 82\u1F382Birthday Cake
🎃U+1F383🎃🎃F0 9F 8E 83\u1F383Jack-o-lantern
🎄U+1F384🎄🎄F0 9F 8E 84\u1F384Christmas Tree
🎅U+1F385🎅🎅F0 9F 8E 85\u1F385Father Christmas
🎆U+1F386🎆🎆F0 9F 8E 86\u1F386Fireworks
🎇U+1F387🎇🎇F0 9F 8E 87\u1F387Firework Sparkler
🎈U+1F388🎈🎈F0 9F 8E 88\u1F388Balloon
🎉U+1F389🎉🎉F0 9F 8E 89\u1F389Party Popper
🎊U+1F38A🎊🎊F0 9F 8E 8A\u1F38AConfetti Ball
🎋U+1F38B🎋🎋F0 9F 8E 8B\u1F38BTanabata Tree
🎌U+1F38C🎌🎌F0 9F 8E 8C\u1F38CCrossed Flags
🎍U+1F38D🎍🎍F0 9F 8E 8D\u1F38DPine Decoration
🎎U+1F38E🎎🎎F0 9F 8E 8E\u1F38EJapanese Dolls
🎏U+1F38F🎏🎏F0 9F 8E 8F\u1F38FCarp Streamer
🎐U+1F390🎐🎐F0 9F 8E 90\u1F390Wind Chime
🎑U+1F391🎑🎑F0 9F 8E 91\u1F391Moon Viewing Ceremony
🎒U+1F392🎒🎒F0 9F 8E 92\u1F392School Satchel
🎓U+1F393🎓🎓F0 9F 8E 93\u1F393Graduation Cap
🎠U+1F3A0🎠🎠F0 9F 8E A0\u1F3A0Carousel Horse
🎡U+1F3A1🎡🎡F0 9F 8E A1\u1F3A1Ferris Wheel
🎢U+1F3A2🎢🎢F0 9F 8E A2\u1F3A2Roller Coaster
🎣U+1F3A3🎣🎣F0 9F 8E A3\u1F3A3Fishing Pole And Fish
🎤U+1F3A4🎤🎤F0 9F 8E A4\u1F3A4Microphone
🎥U+1F3A5🎥🎥F0 9F 8E A5\u1F3A5Movie Camera
🎦U+1F3A6🎦🎦F0 9F 8E A6\u1F3A6Cinema
🎧U+1F3A7🎧🎧F0 9F 8E A7\u1F3A7Headphone
🎨U+1F3A8🎨🎨F0 9F 8E A8\u1F3A8Artist Palette
🎩U+1F3A9🎩🎩F0 9F 8E A9\u1F3A9Top Hat
🎪U+1F3AA🎪🎪F0 9F 8E AA\u1F3AACircus Tent
🎫U+1F3AB🎫🎫F0 9F 8E AB\u1F3ABTicket
🎬U+1F3AC🎬🎬F0 9F 8E AC\u1F3ACClapper Board
🎭U+1F3AD🎭🎭F0 9F 8E AD\u1F3ADPerforming Arts
🎮U+1F3AE🎮🎮F0 9F 8E AE\u1F3AEVideo Game
🎯U+1F3AF🎯🎯F0 9F 8E AF\u1F3AFDirect Hit
🎰U+1F3B0🎰🎰F0 9F 8E B0\u1F3B0Slot Machine
🎱U+1F3B1🎱🎱F0 9F 8E B1\u1F3B1Billiards
🎲U+1F3B2🎲🎲F0 9F 8E B2\u1F3B2Game Die
🎳U+1F3B3🎳🎳F0 9F 8E B3\u1F3B3Bowling
🎴U+1F3B4🎴🎴F0 9F 8E B4\u1F3B4Flower Playing Cards
🎵U+1F3B5🎵🎵F0 9F 8E B5\u1F3B5Musical Note
🎶U+1F3B6🎶🎶F0 9F 8E B6\u1F3B6Multiple Musical Notes
🎷U+1F3B7🎷🎷F0 9F 8E B7\u1F3B7Saxophone
🎸U+1F3B8🎸🎸F0 9F 8E B8\u1F3B8Guitar
🎹U+1F3B9🎹🎹F0 9F 8E B9\u1F3B9Musical Keyboard
🎺U+1F3BA🎺🎺F0 9F 8E BA\u1F3BATrumpet
🎻U+1F3BB🎻🎻F0 9F 8E BB\u1F3BBViolin
🎼U+1F3BC🎼🎼F0 9F 8E BC\u1F3BCMusical Score
🎽U+1F3BD🎽🎽F0 9F 8E BD\u1F3BDRunning Shirt With Sash
🎾U+1F3BE🎾🎾F0 9F 8E BE\u1F3BETennis Racquet And Ball
🎿U+1F3BF🎿🎿F0 9F 8E BF\u1F3BFSki And Ski Boot
🏀U+1F3C0🏀🏀F0 9F 8F 80\u1F3C0Basketball And Hoop
🏁U+1F3C1🏁🏁F0 9F 8F 81\u1F3C1Chequered Flag
🏂U+1F3C2🏂🏂F0 9F 8F 82\u1F3C2Snowboarder
🏃U+1F3C3🏃🏃F0 9F 8F 83\u1F3C3Runner
🏄U+1F3C4🏄🏄F0 9F 8F 84\u1F3C4Surfer
🏆U+1F3C6🏆🏆F0 9F 8F 86\u1F3C6Trophy
🏇U+1F3C7🏇🏇F0 9F 8F 87\u1F3C7Horse Racing
🏈U+1F3C8🏈🏈F0 9F 8F 88\u1F3C8American Football
🏉U+1F3C9🏉🏉F0 9F 8F 89\u1F3C9Rugby Football
🏊U+1F3CA🏊🏊F0 9F 8F 8A\u1F3CASwimmer
🏠U+1F3E0🏠🏠F0 9F 8F A0\u1F3E0House Building
🏡U+1F3E1🏡🏡F0 9F 8F A1\u1F3E1House With Garden
🏢U+1F3E2🏢🏢F0 9F 8F A2\u1F3E2Office Building
🏣U+1F3E3🏣🏣F0 9F 8F A3\u1F3E3Japanese Post Office
🏤U+1F3E4🏤🏤F0 9F 8F A4\u1F3E4European Post Office
🏥U+1F3E5🏥🏥F0 9F 8F A5\u1F3E5Hospital
🏦U+1F3E6🏦🏦F0 9F 8F A6\u1F3E6Bank
🏧U+1F3E7🏧🏧F0 9F 8F A7\u1F3E7Automated Teller Machine
🏨U+1F3E8🏨🏨F0 9F 8F A8\u1F3E8Hotel
🏩U+1F3E9🏩🏩F0 9F 8F A9\u1F3E9Love Hotel
🏪U+1F3EA🏪🏪F0 9F 8F AA\u1F3EAConvenience Store
🏫U+1F3EB🏫🏫F0 9F 8F AB\u1F3EBSchool
🏬U+1F3EC🏬🏬F0 9F 8F AC\u1F3ECDepartment Store
🏭U+1F3ED🏭🏭F0 9F 8F AD\u1F3EDFactory
🏮U+1F3EE🏮🏮F0 9F 8F AE\u1F3EEIzakaya Lantern
🏯U+1F3EF🏯🏯F0 9F 8F AF\u1F3EFJapanese Castle
🏰U+1F3F0🏰🏰F0 9F 8F B0\u1F3F0European Castle
🐀U+1F400🐀🐀F0 9F 90 80\u1F400Rat
🐁U+1F401🐁🐁F0 9F 90 81\u1F401Mouse
🐂U+1F402🐂🐂F0 9F 90 82\u1F402Ox
🐃U+1F403🐃🐃F0 9F 90 83\u1F403Water Buffalo
🐄U+1F404🐄🐄F0 9F 90 84\u1F404Cow
🐅U+1F405🐅🐅F0 9F 90 85\u1F405Tiger
🐆U+1F406🐆🐆F0 9F 90 86\u1F406Leopard
🐇U+1F407🐇🐇F0 9F 90 87\u1F407Rabbit
🐈U+1F408🐈🐈F0 9F 90 88\u1F408Cat
🐉U+1F409🐉🐉F0 9F 90 89\u1F409Dragon
🐊U+1F40A🐊🐊F0 9F 90 8A\u1F40ACrocodile
🐋U+1F40B🐋🐋F0 9F 90 8B\u1F40BWhale
🐌U+1F40C🐌🐌F0 9F 90 8C\u1F40CSnail
🐍U+1F40D🐍🐍F0 9F 90 8D\u1F40DSnake
🐎U+1F40E🐎🐎F0 9F 90 8E\u1F40EHorse
🐏U+1F40F🐏🐏F0 9F 90 8F\u1F40FRam
🐐U+1F410🐐🐐F0 9F 90 90\u1F410Goat
🐑U+1F411🐑🐑F0 9F 90 91\u1F411Sheep
🐒U+1F412🐒🐒F0 9F 90 92\u1F412Monkey
🐓U+1F413🐓🐓F0 9F 90 93\u1F413Rooster
🐔U+1F414🐔🐔F0 9F 90 94\u1F414Chicken
🐕U+1F415🐕🐕F0 9F 90 95\u1F415Dog
🐖U+1F416🐖🐖F0 9F 90 96\u1F416Pig
🐗U+1F417🐗🐗F0 9F 90 97\u1F417Boar
🐘U+1F418🐘🐘F0 9F 90 98\u1F418Elephant
🐙U+1F419🐙🐙F0 9F 90 99\u1F419Octopus
🐚U+1F41A🐚🐚F0 9F 90 9A\u1F41ASpiral Shell
🐛U+1F41B🐛🐛F0 9F 90 9B\u1F41BBug
🐜U+1F41C🐜🐜F0 9F 90 9C\u1F41CAnt
🐝U+1F41D🐝🐝F0 9F 90 9D\u1F41DHoneybee
🐞U+1F41E🐞🐞F0 9F 90 9E\u1F41ELady Beetle
🐟U+1F41F🐟🐟F0 9F 90 9F\u1F41FFish
🐠U+1F420🐠🐠F0 9F 90 A0\u1F420Tropical Fish
🐡U+1F421🐡🐡F0 9F 90 A1\u1F421Blowfish
🐢U+1F422🐢🐢F0 9F 90 A2\u1F422Turtle
🐣U+1F423🐣🐣F0 9F 90 A3\u1F423Hatching Chick
🐤U+1F424🐤🐤F0 9F 90 A4\u1F424Baby Chick
🐥U+1F425🐥🐥F0 9F 90 A5\u1F425Front-facing Baby Chick
🐦U+1F426🐦🐦F0 9F 90 A6\u1F426Bird
🐧U+1F427🐧🐧F0 9F 90 A7\u1F427Penguin
🐨U+1F428🐨🐨F0 9F 90 A8\u1F428Koala
🐩U+1F429🐩🐩F0 9F 90 A9\u1F429Poodle
🐪U+1F42A🐪🐪F0 9F 90 AA\u1F42ADromedary Camel
🐫U+1F42B🐫🐫F0 9F 90 AB\u1F42BBactrian Camel
🐬U+1F42C🐬🐬F0 9F 90 AC\u1F42CDolphin
🐭U+1F42D🐭🐭F0 9F 90 AD\u1F42DMouse Face
🐮U+1F42E🐮🐮F0 9F 90 AE\u1F42ECow Face
🐯U+1F42F🐯🐯F0 9F 90 AF\u1F42FTiger Face
🐰U+1F430🐰🐰F0 9F 90 B0\u1F430Rabbit Face
🐱U+1F431🐱🐱F0 9F 90 B1\u1F431Cat Face
🐲U+1F432🐲🐲F0 9F 90 B2\u1F432Dragon Face
🐳U+1F433🐳🐳F0 9F 90 B3\u1F433Spouting Whale
🐴U+1F434🐴🐴F0 9F 90 B4\u1F434Horse Face
🐵U+1F435🐵🐵F0 9F 90 B5\u1F435Monkey Face
🐶U+1F436🐶🐶F0 9F 90 B6\u1F436Dog Face
🐷U+1F437🐷🐷F0 9F 90 B7\u1F437Pig Face
🐸U+1F438🐸🐸F0 9F 90 B8\u1F438Frog Face
🐹U+1F439🐹🐹F0 9F 90 B9\u1F439Hamster Face
🐺U+1F43A🐺🐺F0 9F 90 BA\u1F43AWolf Face
🐻U+1F43B🐻🐻F0 9F 90 BB\u1F43BBear Face
🐼U+1F43C🐼🐼F0 9F 90 BC\u1F43CPanda Face
🐽U+1F43D🐽🐽F0 9F 90 BD\u1F43DPig Nose
🐾U+1F43E🐾🐾F0 9F 90 BE\u1F43EPaw Prints
👀U+1F440👀👀F0 9F 91 80\u1F440Eyes
👂U+1F442👂👂F0 9F 91 82\u1F442Ear
👃U+1F443👃👃F0 9F 91 83\u1F443Nose
👄U+1F444👄👄F0 9F 91 84\u1F444Mouth
👅U+1F445👅👅F0 9F 91 85\u1F445Tongue
👆U+1F446👆👆F0 9F 91 86\u1F446White Up Pointing Backhand Index
👇U+1F447👇👇F0 9F 91 87\u1F447White Down Pointing Backhand Index
👈U+1F448👈👈F0 9F 91 88\u1F448White Left Pointing Backhand Index
👉U+1F449👉👉F0 9F 91 89\u1F449White Right Pointing Backhand Index
👊U+1F44A👊👊F0 9F 91 8A\u1F44AFisted Hand Sign
👋U+1F44B👋👋F0 9F 91 8B\u1F44BWaving Hand Sign
👌U+1F44C👌👌F0 9F 91 8C\u1F44COk Hand Sign
👍U+1F44D👍👍F0 9F 91 8D\u1F44DThumbs Up Sign
👎U+1F44E👎👎F0 9F 91 8E\u1F44EThumbs Down Sign
👏U+1F44F👏👏F0 9F 91 8F\u1F44FClapping Hands Sign
👐U+1F450👐👐F0 9F 91 90\u1F450Open Hands Sign
👑U+1F451👑👑F0 9F 91 91\u1F451Crown
👒U+1F452👒👒F0 9F 91 92\u1F452Womans Hat
👓U+1F453👓👓F0 9F 91 93\u1F453Eyeglasses
👔U+1F454👔👔F0 9F 91 94\u1F454Necktie
👕U+1F455👕👕F0 9F 91 95\u1F455T-shirt
👖U+1F456👖👖F0 9F 91 96\u1F456Jeans
👗U+1F457👗👗F0 9F 91 97\u1F457Dress
👘U+1F458👘👘F0 9F 91 98\u1F458Kimono
👙U+1F459👙👙F0 9F 91 99\u1F459Bikini
👚U+1F45A👚👚F0 9F 91 9A\u1F45AWomans Clothes
👛U+1F45B👛👛F0 9F 91 9B\u1F45BPurse
👜U+1F45C👜👜F0 9F 91 9C\u1F45CHandbag
👝U+1F45D👝👝F0 9F 91 9D\u1F45DPouch
👞U+1F45E👞👞F0 9F 91 9E\u1F45EMans Shoe
👟U+1F45F👟👟F0 9F 91 9F\u1F45FAthletic Shoe
👠U+1F460👠👠F0 9F 91 A0\u1F460High-heeled Shoe
👡U+1F461👡👡F0 9F 91 A1\u1F461Womans Sandal
👢U+1F462👢👢F0 9F 91 A2\u1F462Womans Boots
👣U+1F463👣👣F0 9F 91 A3\u1F463Footprints
👤U+1F464👤👤F0 9F 91 A4\u1F464Bust In Silhouette
👥U+1F465👥👥F0 9F 91 A5\u1F465Busts In Silhouette
👦U+1F466👦👦F0 9F 91 A6\u1F466Boy
👧U+1F467👧👧F0 9F 91 A7\u1F467Girl
👨U+1F468👨👨F0 9F 91 A8\u1F468Man
👩U+1F469👩👩F0 9F 91 A9\u1F469Woman
👪U+1F46A👪👪F0 9F 91 AA\u1F46AFamily
👫U+1F46B👫👫F0 9F 91 AB\u1F46BMan And Woman Holding Hands
👬U+1F46C👬👬F0 9F 91 AC\u1F46CTwo Men Holding Hands
👭U+1F46D👭👭F0 9F 91 AD\u1F46DTwo Women Holding Hands
👮U+1F46E👮👮F0 9F 91 AE\u1F46EPolice Officer
👯U+1F46F👯👯F0 9F 91 AF\u1F46FWoman With Bunny Ears
👰U+1F470👰👰F0 9F 91 B0\u1F470Bride With Veil
👱U+1F471👱👱F0 9F 91 B1\u1F471Person With Blond Hair
👲U+1F472👲👲F0 9F 91 B2\u1F472Man With Gua Pi Mao
👳U+1F473👳👳F0 9F 91 B3\u1F473Man With Turban
👴U+1F474👴👴F0 9F 91 B4\u1F474Older Man
👵U+1F475👵👵F0 9F 91 B5\u1F475Older Woman
👶U+1F476👶👶F0 9F 91 B6\u1F476Baby
👷U+1F477👷👷F0 9F 91 B7\u1F477Construction Worker
👸U+1F478👸👸F0 9F 91 B8\u1F478Princess
👹U+1F479👹👹F0 9F 91 B9\u1F479Japanese Ogre
👺U+1F47A👺👺F0 9F 91 BA\u1F47AJapanese Goblin
👻U+1F47B👻👻F0 9F 91 BB\u1F47BGhost
👼U+1F47C👼👼F0 9F 91 BC\u1F47CBaby Angel
👽U+1F47D👽👽F0 9F 91 BD\u1F47DExtraterrestrial Alien
👾U+1F47E👾👾F0 9F 91 BE\u1F47EAlien Monster
👿U+1F47F👿👿F0 9F 91 BF\u1F47FImp
💀U+1F480💀💀F0 9F 92 80\u1F480Skull
💁U+1F481💁💁F0 9F 92 81\u1F481Information Desk Person
💂U+1F482💂💂F0 9F 92 82\u1F482Guardsman
💃U+1F483💃💃F0 9F 92 83\u1F483Dancer
💄U+1F484💄💄F0 9F 92 84\u1F484Lipstick
💅U+1F485💅💅F0 9F 92 85\u1F485Nail Polish
💆U+1F486💆💆F0 9F 92 86\u1F486Face Massage
💇U+1F487💇💇F0 9F 92 87\u1F487Haircut
💈U+1F488💈💈F0 9F 92 88\u1F488Barber Pole
💉U+1F489💉💉F0 9F 92 89\u1F489Syringe
💊U+1F48A💊💊F0 9F 92 8A\u1F48APill
💋U+1F48B💋💋F0 9F 92 8B\u1F48BKiss Mark
💌U+1F48C💌💌F0 9F 92 8C\u1F48CLove Letter
💍U+1F48D💍💍F0 9F 92 8D\u1F48DRing
💎U+1F48E💎💎F0 9F 92 8E\u1F48EGem Stone
💏U+1F48F💏💏F0 9F 92 8F\u1F48FKiss
💐U+1F490💐💐F0 9F 92 90\u1F490Bouquet
💑U+1F491💑💑F0 9F 92 91\u1F491Couple With Heart
💒U+1F492💒💒F0 9F 92 92\u1F492Wedding
💓U+1F493💓💓F0 9F 92 93\u1F493Beating Heart
💔U+1F494💔💔F0 9F 92 94\u1F494Broken Heart
💕U+1F495💕💕F0 9F 92 95\u1F495Two Hearts
💖U+1F496💖💖F0 9F 92 96\u1F496Sparkling Heart
💗U+1F497💗💗F0 9F 92 97\u1F497Growing Heart
💘U+1F498💘💘F0 9F 92 98\u1F498Heart With Arrow
💙U+1F499💙💙F0 9F 92 99\u1F499Blue Heart
💚U+1F49A💚💚F0 9F 92 9A\u1F49AGreen Heart
💛U+1F49B💛💛F0 9F 92 9B\u1F49BYellow Heart
💜U+1F49C💜💜F0 9F 92 9C\u1F49CPurple Heart
💝U+1F49D💝💝F0 9F 92 9D\u1F49DHeart With Ribbon
💞U+1F49E💞💞F0 9F 92 9E\u1F49ERevolving Hearts
💟U+1F49F💟💟F0 9F 92 9F\u1F49FHeart Decoration
💠U+1F4A0💠💠F0 9F 92 A0\u1F4A0Diamond Shape With A Dot Inside
💡U+1F4A1💡💡F0 9F 92 A1\u1F4A1Electric Light Bulb
💢U+1F4A2💢💢F0 9F 92 A2\u1F4A2Anger Symbol
💣U+1F4A3💣💣F0 9F 92 A3\u1F4A3Bomb
💤U+1F4A4💤💤F0 9F 92 A4\u1F4A4Sleeping Symbol
💥U+1F4A5💥💥F0 9F 92 A5\u1F4A5Collision Symbol
💦U+1F4A6💦💦F0 9F 92 A6\u1F4A6Splashing Sweat Symbol
💧U+1F4A7💧💧F0 9F 92 A7\u1F4A7Droplet
💨U+1F4A8💨💨F0 9F 92 A8\u1F4A8Dash Symbol
💩U+1F4A9💩💩F0 9F 92 A9\u1F4A9Pile Of Poo
💪U+1F4AA💪💪F0 9F 92 AA\u1F4AAFlexed Biceps
💫U+1F4AB💫💫F0 9F 92 AB\u1F4ABDizzy Symbol
💬U+1F4AC💬💬F0 9F 92 AC\u1F4ACSpeech Balloon
💭U+1F4AD💭💭F0 9F 92 AD\u1F4ADThought Balloon
💮U+1F4AE💮💮F0 9F 92 AE\u1F4AEWhite Flower
💯U+1F4AF💯💯F0 9F 92 AF\u1F4AFHundred Points Symbol
💰U+1F4B0💰💰F0 9F 92 B0\u1F4B0Money Bag
💱U+1F4B1💱💱F0 9F 92 B1\u1F4B1Currency Exchange
💲U+1F4B2💲💲F0 9F 92 B2\u1F4B2Heavy Dollar Sign
💳U+1F4B3💳💳F0 9F 92 B3\u1F4B3Credit Card
💴U+1F4B4💴💴F0 9F 92 B4\u1F4B4Banknote With Yen Sign
💵U+1F4B5💵💵F0 9F 92 B5\u1F4B5Banknote With Dollar Sign
💶U+1F4B6💶💶F0 9F 92 B6\u1F4B6Banknote With Euro Sign
💷U+1F4B7💷💷F0 9F 92 B7\u1F4B7Banknote With Pound Sign
💸U+1F4B8💸💸F0 9F 92 B8\u1F4B8Money With Wings
💹U+1F4B9💹💹F0 9F 92 B9\u1F4B9Chart With Upwards Trend And Yen Sign
💺U+1F4BA💺💺F0 9F 92 BA\u1F4BASeat
💻U+1F4BB💻💻F0 9F 92 BB\u1F4BBPersonal Computer
💼U+1F4BC💼💼F0 9F 92 BC\u1F4BCBriefcase
💽U+1F4BD💽💽F0 9F 92 BD\u1F4BDMinidisc
💾U+1F4BE💾💾F0 9F 92 BE\u1F4BEFloppy Disk
💿U+1F4BF💿💿F0 9F 92 BF\u1F4BFOptical Disc
📀U+1F4C0📀📀F0 9F 93 80\u1F4C0Dvd
📁U+1F4C1📁📁F0 9F 93 81\u1F4C1File Folder
📂U+1F4C2📂📂F0 9F 93 82\u1F4C2Open File Folder
📃U+1F4C3📃📃F0 9F 93 83\u1F4C3Page With Curl
📄U+1F4C4📄📄F0 9F 93 84\u1F4C4Page Facing Up
📅U+1F4C5📅📅F0 9F 93 85\u1F4C5Calendar
📆U+1F4C6📆📆F0 9F 93 86\u1F4C6Tear-off Calendar
📇U+1F4C7📇📇F0 9F 93 87\u1F4C7Card Index
📈U+1F4C8📈📈F0 9F 93 88\u1F4C8Chart With Upwards Trend
📉U+1F4C9📉📉F0 9F 93 89\u1F4C9Chart With Downwards Trend
📊U+1F4CA📊📊F0 9F 93 8A\u1F4CABar Chart
📋U+1F4CB📋📋F0 9F 93 8B\u1F4CBClipboard
📌U+1F4CC📌📌F0 9F 93 8C\u1F4CCPushpin
📍U+1F4CD📍📍F0 9F 93 8D\u1F4CDRound Pushpin
📎U+1F4CE📎📎F0 9F 93 8E\u1F4CEPaperclip
📏U+1F4CF📏📏F0 9F 93 8F\u1F4CFStraight Ruler
📐U+1F4D0📐📐F0 9F 93 90\u1F4D0Triangular Ruler
📑U+1F4D1📑📑F0 9F 93 91\u1F4D1Bookmark Tabs
📒U+1F4D2📒📒F0 9F 93 92\u1F4D2Ledger
📓U+1F4D3📓📓F0 9F 93 93\u1F4D3Notebook
📔U+1F4D4📔📔F0 9F 93 94\u1F4D4Notebook With Decorative Cover
📕U+1F4D5📕📕F0 9F 93 95\u1F4D5Closed Book
📖U+1F4D6📖📖F0 9F 93 96\u1F4D6Open Book
📗U+1F4D7📗📗F0 9F 93 97\u1F4D7Green Book
📘U+1F4D8📘📘F0 9F 93 98\u1F4D8Blue Book
📙U+1F4D9📙📙F0 9F 93 99\u1F4D9Orange Book
📚U+1F4DA📚📚F0 9F 93 9A\u1F4DABooks
📛U+1F4DB📛📛F0 9F 93 9B\u1F4DBName Badge
📜U+1F4DC📜📜F0 9F 93 9C\u1F4DCScroll
📝U+1F4DD📝📝F0 9F 93 9D\u1F4DDMemo
📞U+1F4DE📞📞F0 9F 93 9E\u1F4DETelephone Receiver
📟U+1F4DF📟📟F0 9F 93 9F\u1F4DFPager
📠U+1F4E0📠📠F0 9F 93 A0\u1F4E0Fax Machine
📡U+1F4E1📡📡F0 9F 93 A1\u1F4E1Satellite Antenna
📢U+1F4E2📢📢F0 9F 93 A2\u1F4E2Public Address Loudspeaker
📣U+1F4E3📣📣F0 9F 93 A3\u1F4E3Cheering Megaphone
📤U+1F4E4📤📤F0 9F 93 A4\u1F4E4Outbox Tray
📥U+1F4E5📥📥F0 9F 93 A5\u1F4E5Inbox Tray
📦U+1F4E6📦📦F0 9F 93 A6\u1F4E6Package
📧U+1F4E7📧📧F0 9F 93 A7\u1F4E7E-mail Symbol
📨U+1F4E8📨📨F0 9F 93 A8\u1F4E8Incoming Envelope
📩U+1F4E9📩📩F0 9F 93 A9\u1F4E9Envelope With Downwards Arrow Above
📪U+1F4EA📪📪F0 9F 93 AA\u1F4EAClosed Mailbox With Lowered Flag
📫U+1F4EB📫📫F0 9F 93 AB\u1F4EBClosed Mailbox With Raised Flag
📬U+1F4EC📬📬F0 9F 93 AC\u1F4ECOpen Mailbox With Raised Flag
📭U+1F4ED📭📭F0 9F 93 AD\u1F4EDOpen Mailbox With Lowered Flag
📮U+1F4EE📮📮F0 9F 93 AE\u1F4EEPostbox
📯U+1F4EF📯📯F0 9F 93 AF\u1F4EFPostal Horn
📰U+1F4F0📰📰F0 9F 93 B0\u1F4F0Newspaper
📱U+1F4F1📱📱F0 9F 93 B1\u1F4F1Mobile Phone
📲U+1F4F2📲📲F0 9F 93 B2\u1F4F2Mobile Phone With Rightwards Arrow At Left
📳U+1F4F3📳📳F0 9F 93 B3\u1F4F3Vibration Mode
📴U+1F4F4📴📴F0 9F 93 B4\u1F4F4Mobile Phone Off
📵U+1F4F5📵📵F0 9F 93 B5\u1F4F5No Mobile Phones
📶U+1F4F6📶📶F0 9F 93 B6\u1F4F6Antenna With Bars
📷U+1F4F7📷📷F0 9F 93 B7\u1F4F7Camera
📹U+1F4F9📹📹F0 9F 93 B9\u1F4F9Video Camera
📺U+1F4FA📺📺F0 9F 93 BA\u1F4FATelevision
📻U+1F4FB📻📻F0 9F 93 BB\u1F4FBRadio
📼U+1F4FC📼📼F0 9F 93 BC\u1F4FCVideocassette
🔀U+1F500🔀🔀F0 9F 94 80\u1F500Twisted Rightwards Arrows
🔁U+1F501🔁🔁F0 9F 94 81\u1F501Clockwise Rightwards And Leftwards Open Circle Arrows
🔂U+1F502🔂🔂F0 9F 94 82\u1F502Clockwise Rightwards And Leftwards Open Circle Arrows With Circled One Overlay
🔃U+1F503🔃🔃F0 9F 94 83\u1F503Clockwise Downwards And Upwards Open Circle Arrows
🔄U+1F504🔄🔄F0 9F 94 84\u1F504Anticlockwise Downwards And Upwards Open Circle Arrows
🔅U+1F505🔅🔅F0 9F 94 85\u1F505Low Brightness Symbol
🔆U+1F506🔆🔆F0 9F 94 86\u1F506High Brightness Symbol
🔇U+1F507🔇🔇F0 9F 94 87\u1F507Speaker With Cancellation Stroke
🔈U+1F508🔈🔈F0 9F 94 88\u1F508Speaker
🔉U+1F509🔉🔉F0 9F 94 89\u1F509Speaker With One Sound Wave
🔊U+1F50A🔊🔊F0 9F 94 8A\u1F50ASpeaker With Three Sound Waves
🔋U+1F50B🔋🔋F0 9F 94 8B\u1F50BBattery
🔌U+1F50C🔌🔌F0 9F 94 8C\u1F50CElectric Plug
🔍U+1F50D🔍🔍F0 9F 94 8D\u1F50DLeft-pointing Magnifying Glass
🔎U+1F50E🔎🔎F0 9F 94 8E\u1F50ERight-pointing Magnifying Glass
🔏U+1F50F🔏🔏F0 9F 94 8F\u1F50FLock With Ink Pen
🔐U+1F510🔐🔐F0 9F 94 90\u1F510Closed Lock With Key
🔑U+1F511🔑🔑F0 9F 94 91\u1F511Key
🔒U+1F512🔒🔒F0 9F 94 92\u1F512Lock
🔓U+1F513🔓🔓F0 9F 94 93\u1F513Open Lock
🔔U+1F514🔔🔔F0 9F 94 94\u1F514Bell
🔕U+1F515🔕🔕F0 9F 94 95\u1F515Bell With Cancellation Stroke
🔖U+1F516🔖🔖F0 9F 94 96\u1F516Bookmark
🔗U+1F517🔗🔗F0 9F 94 97\u1F517Link Symbol
🔘U+1F518🔘🔘F0 9F 94 98\u1F518Radio Button
🔙U+1F519🔙🔙F0 9F 94 99\u1F519Back With Leftwards Arrow Above
🔚U+1F51A🔚🔚F0 9F 94 9A\u1F51AEnd With Leftwards Arrow Above
🔛U+1F51B🔛🔛F0 9F 94 9B\u1F51BOn With Exclamation Mark With Left Right Arrow Above
🔜U+1F51C🔜🔜F0 9F 94 9C\u1F51CSoon With Rightwards Arrow Above
🔝U+1F51D🔝🔝F0 9F 94 9D\u1F51DTop With Upwards Arrow Above
🔞U+1F51E🔞🔞F0 9F 94 9E\u1F51ENo One Under Eighteen Symbol
🔟U+1F51F🔟🔟F0 9F 94 9F\u1F51FKeycap Ten
🔠U+1F520🔠🔠F0 9F 94 A0\u1F520Input Symbol For Latin Capital Letters
🔡U+1F521🔡🔡F0 9F 94 A1\u1F521Input Symbol For Latin Small Letters
🔢U+1F522🔢🔢F0 9F 94 A2\u1F522Input Symbol For Numbers
🔣U+1F523🔣🔣F0 9F 94 A3\u1F523Input Symbol For Symbols
🔤U+1F524🔤🔤F0 9F 94 A4\u1F524Input Symbol For Latin Letters
🔥U+1F525🔥🔥F0 9F 94 A5\u1F525Fire
🔦U+1F526🔦🔦F0 9F 94 A6\u1F526Electric Torch
🔧U+1F527🔧🔧F0 9F 94 A7\u1F527Wrench
🔨U+1F528🔨🔨F0 9F 94 A8\u1F528Hammer
🔩U+1F529🔩🔩F0 9F 94 A9\u1F529Nut And Bolt
🔪U+1F52A🔪🔪F0 9F 94 AA\u1F52AHocho
🔫U+1F52B🔫🔫F0 9F 94 AB\u1F52BPistol
🔬U+1F52C🔬🔬F0 9F 94 AC\u1F52CMicroscope
🔭U+1F52D🔭🔭F0 9F 94 AD\u1F52DTelescope
🔮U+1F52E🔮🔮F0 9F 94 AE\u1F52ECrystal Ball
🔯U+1F52F🔯🔯F0 9F 94 AF\u1F52FSix Pointed Star With Middle Dot
🔰U+1F530🔰🔰F0 9F 94 B0\u1F530Japanese Symbol For Beginner
🔱U+1F531🔱🔱F0 9F 94 B1\u1F531Trident Emblem
🔲U+1F532🔲🔲F0 9F 94 B2\u1F532Black Square Button
🔳U+1F533🔳🔳F0 9F 94 B3\u1F533White Square Button
🔴U+1F534🔴🔴F0 9F 94 B4\u1F534Large Red Circle
🔵U+1F535🔵🔵F0 9F 94 B5\u1F535Large Blue Circle
🔶U+1F536🔶🔶F0 9F 94 B6\u1F536Large Orange Diamond
🔷U+1F537🔷🔷F0 9F 94 B7\u1F537Large Blue Diamond
🔸U+1F538🔸🔸F0 9F 94 B8\u1F538Small Orange Diamond
🔹U+1F539🔹🔹F0 9F 94 B9\u1F539Small Blue Diamond
🔺U+1F53A🔺🔺F0 9F 94 BA\u1F53AUp-pointing Red Triangle
🔻U+1F53B🔻🔻F0 9F 94 BB\u1F53BDown-pointing Red Triangle
🔼U+1F53C🔼🔼F0 9F 94 BC\u1F53CUp-pointing Small Red Triangle
🔽U+1F53D🔽🔽F0 9F 94 BD\u1F53DDown-pointing Small Red Triangle
🕀U+1F540🕀🕀F0 9F 95 80\u1F540Circled Cross Pommee
🕁U+1F541🕁🕁F0 9F 95 81\u1F541Cross Pommee With Half-circle Below
🕂U+1F542🕂🕂F0 9F 95 82\u1F542Cross Pommee
🕃U+1F543🕃🕃F0 9F 95 83\u1F543Notched Left Semicircle With Three Dots
🕐U+1F550🕐🕐F0 9F 95 90\u1F550Clock Face One Oclock
🕑U+1F551🕑🕑F0 9F 95 91\u1F551Clock Face Two Oclock
🕒U+1F552🕒🕒F0 9F 95 92\u1F552Clock Face Three Oclock
🕓U+1F553🕓🕓F0 9F 95 93\u1F553Clock Face Four Oclock
🕔U+1F554🕔🕔F0 9F 95 94\u1F554Clock Face Five Oclock
🕕U+1F555🕕🕕F0 9F 95 95\u1F555Clock Face Six Oclock
🕖U+1F556🕖🕖F0 9F 95 96\u1F556Clock Face Seven Oclock
🕗U+1F557🕗🕗F0 9F 95 97\u1F557Clock Face Eight Oclock
🕘U+1F558🕘🕘F0 9F 95 98\u1F558Clock Face Nine Oclock
🕙U+1F559🕙🕙F0 9F 95 99\u1F559Clock Face Ten Oclock
🕚U+1F55A🕚🕚F0 9F 95 9A\u1F55AClock Face Eleven Oclock
🕛U+1F55B🕛🕛F0 9F 95 9B\u1F55BClock Face Twelve Oclock
🕜U+1F55C🕜🕜F0 9F 95 9C\u1F55CClock Face One-thirty
🕝U+1F55D🕝🕝F0 9F 95 9D\u1F55DClock Face Two-thirty
🕞U+1F55E🕞🕞F0 9F 95 9E\u1F55EClock Face Three-thirty
🕟U+1F55F🕟🕟F0 9F 95 9F\u1F55FClock Face Four-thirty
🕠U+1F560🕠🕠F0 9F 95 A0\u1F560Clock Face Five-thirty
🕡U+1F561🕡🕡F0 9F 95 A1\u1F561Clock Face Six-thirty
🕢U+1F562🕢🕢F0 9F 95 A2\u1F562Clock Face Seven-thirty
🕣U+1F563🕣🕣F0 9F 95 A3\u1F563Clock Face Eight-thirty
🕤U+1F564🕤🕤F0 9F 95 A4\u1F564Clock Face Nine-thirty
🕥U+1F565🕥🕥F0 9F 95 A5\u1F565Clock Face Ten-thirty
🕦U+1F566🕦🕦F0 9F 95 A6\u1F566Clock Face Eleven-thirty
🕧U+1F567🕧🕧F0 9F 95 A7\u1F567Clock Face Twelve-thirty
🗻U+1F5FB🗻🗻F0 9F 97 BB\u1F5FBMount Fuji
🗼U+1F5FC🗼🗼F0 9F 97 BC\u1F5FCTokyo Tower
🗽U+1F5FD🗽🗽F0 9F 97 BD\u1F5FDStatue Of Liberty
🗾U+1F5FE🗾🗾F0 9F 97 BE\u1F5FESilhouette Of Japan
🗿U+1F5FF🗿🗿F0 9F 97 BF\u1F5FFMoyai

Πηγή: http://www.endmemo.com

 

Character table

Character
(decimal)
DecimalCharacter
(hex)
HexName
🌀127744🌀1F300CYCLONE
🌁127745🌁1F301FOGGY
🌂127746🌂1F302CLOSED UMBRELLA
🌃127747🌃1F303NIGHT WITH STARS
🌄127748🌄1F304SUNRISE OVER MOUNTAINS
🌅127749🌅1F305SUNRISE
🌆127750🌆1F306CITYSCAPE AT DUSK
🌇127751🌇1F307SUNSET OVER BUILDINGS
🌈127752🌈1F308RAINBOW
🌉127753🌉1F309BRIDGE AT NIGHT
🌊127754🌊1F30AWATER WAVE
🌋127755🌋1F30BVOLCANO
🌌127756🌌1F30CMILKY WAY
🌍127757🌍1F30DEARTH GLOBE EUROPE-AFRICA
🌎127758🌎1F30EEARTH GLOBE AMERICAS
🌏127759🌏1F30FEARTH GLOBE ASIA-AUSTRALIA
🌐127760🌐1F310GLOBE WITH MERIDIANS
🌑127761🌑1F311NEW MOON SYMBOL
🌒127762🌒1F312WAXING CRESCENT MOON SYMBOL
🌓127763🌓1F313FIRST QUARTER MOON SYMBOL
🌔127764🌔1F314WAXING GIBBOUS MOON SYMBOL
🌕127765🌕1F315FULL MOON SYMBOL
🌖127766🌖1F316WANING GIBBOUS MOON SYMBOL
🌗127767🌗1F317LAST QUARTER MOON SYMBOL
🌘127768🌘1F318WANING CRESCENT MOON SYMBOL
🌙127769🌙1F319CRESCENT MOON
🌚127770🌚1F31ANEW MOON WITH FACE
🌛127771🌛1F31BFIRST QUARTER MOON WITH FACE
🌜127772🌜1F31CLAST QUARTER MOON WITH FACE
🌝127773🌝1F31DFULL MOON WITH FACE
🌞127774🌞1F31ESUN WITH FACE
🌟127775🌟1F31FGLOWING STAR
🌠127776🌠1F320SHOOTING STAR
🌡127777🌡1F321THERMOMETER
🌢127778🌢1F322BLACK DROPLET
🌣127779🌣1F323WHITE SUN
🌤127780🌤1F324WHITE SUN WITH SMALL CLOUD
🌥127781🌥1F325WHITE SUN BEHIND CLOUD
🌦127782🌦1F326WHITE SUN BEHIND CLOUD WITH RAIN
🌧127783🌧1F327CLOUD WITH RAIN
🌨127784🌨1F328CLOUD WITH SNOW
🌩127785🌩1F329CLOUD WITH LIGHTNING
🌪127786🌪1F32ACLOUD WITH TORNADO
🌫127787🌫1F32BFOG
🌬127788🌬1F32CWIND BLOWING FACE
🌭127789🌭1F32DHOT DOG
🌮127790🌮1F32ETACO
🌯127791🌯1F32FBURRITO
🌰127792🌰1F330CHESTNUT
🌱127793🌱1F331SEEDLING
🌲127794🌲1F332EVERGREEN TREE
🌳127795🌳1F333DECIDUOUS TREE
🌴127796🌴1F334PALM TREE
🌵127797🌵1F335CACTUS
🌶127798🌶1F336HOT PEPPER
🌷127799🌷1F337TULIP
🌸127800🌸1F338CHERRY BLOSSOM
🌹127801🌹1F339ROSE
🌺127802🌺1F33AHIBISCUS
🌻127803🌻1F33BSUNFLOWER
🌼127804🌼1F33CBLOSSOM
🌽127805🌽1F33DEAR OF MAIZE
🌾127806🌾1F33EEAR OF RICE
🌿127807🌿1F33FHERB
🍀127808🍀1F340FOUR LEAF CLOVER
🍁127809🍁1F341MAPLE LEAF
🍂127810🍂1F342FALLEN LEAF
🍃127811🍃1F343LEAF FLUTTERING IN WIND
🍄127812🍄1F344MUSHROOM
🍅127813🍅1F345TOMATO
🍆127814🍆1F346AUBERGINE
🍇127815🍇1F347GRAPES
🍈127816🍈1F348MELON
🍉127817🍉1F349WATERMELON
🍊127818🍊1F34ATANGERINE
🍋127819🍋1F34BLEMON
🍌127820🍌1F34CBANANA
🍍127821🍍1F34DPINEAPPLE
🍎127822🍎1F34ERED APPLE
🍏127823🍏1F34FGREEN APPLE
🍐127824🍐1F350PEAR
🍑127825🍑1F351PEACH
🍒127826🍒1F352CHERRIES
🍓127827🍓1F353STRAWBERRY
🍔127828🍔1F354HAMBURGER
🍕127829🍕1F355SLICE OF PIZZA
🍖127830🍖1F356MEAT ON BONE
🍗127831🍗1F357POULTRY LEG
🍘127832🍘1F358RICE CRACKER
🍙127833🍙1F359RICE BALL
🍚127834🍚1F35ACOOKED RICE
🍛127835🍛1F35BCURRY AND RICE
🍜127836🍜1F35CSTEAMING BOWL
🍝127837🍝1F35DSPAGHETTI
🍞127838🍞1F35EBREAD
🍟127839🍟1F35FFRENCH FRIES
🍠127840🍠1F360ROASTED SWEET POTATO
🍡127841🍡1F361DANGO
🍢127842🍢1F362ODEN
🍣127843🍣1F363SUSHI
🍤127844🍤1F364FRIED SHRIMP
🍥127845🍥1F365FISH CAKE WITH SWIRL DESIGN
🍦127846🍦1F366SOFT ICE CREAM
🍧127847🍧1F367SHAVED ICE
🍨127848🍨1F368ICE CREAM
🍩127849🍩1F369DOUGHNUT
🍪127850🍪1F36ACOOKIE
🍫127851🍫1F36BCHOCOLATE BAR
🍬127852🍬1F36CCANDY
🍭127853🍭1F36DLOLLIPOP
🍮127854🍮1F36ECUSTARD
🍯127855🍯1F36FHONEY POT
🍰127856🍰1F370SHORTCAKE
🍱127857🍱1F371BENTO BOX
🍲127858🍲1F372POT OF FOOD
🍳127859🍳1F373COOKING
🍴127860🍴1F374FORK AND KNIFE
🍵127861🍵1F375TEACUP WITHOUT HANDLE
🍶127862🍶1F376SAKE BOTTLE AND CUP
🍷127863🍷1F377WINE GLASS
🍸127864🍸1F378COCKTAIL GLASS
🍹127865🍹1F379TROPICAL DRINK
🍺127866🍺1F37ABEER MUG
🍻127867🍻1F37BCLINKING BEER MUGS
🍼127868🍼1F37CBABY BOTTLE
🍽127869🍽1F37DFORK AND KNIFE WITH PLATE
🍾127870🍾1F37EBOTTLE WITH POPPING CORK
🍿127871🍿1F37FPOPCORN
🎀127872🎀1F380RIBBON
🎁127873🎁1F381WRAPPED PRESENT
🎂127874🎂1F382BIRTHDAY CAKE
🎃127875🎃1F383JACK-O-LANTERN
🎄127876🎄1F384CHRISTMAS TREE
🎅127877🎅1F385FATHER CHRISTMAS
🎆127878🎆1F386FIREWORKS
🎇127879🎇1F387FIREWORK SPARKLER
🎈127880🎈1F388BALLOON
🎉127881🎉1F389PARTY POPPER
🎊127882🎊1F38ACONFETTI BALL
🎋127883🎋1F38BTANABATA TREE
🎌127884🎌1F38CCROSSED FLAGS
🎍127885🎍1F38DPINE DECORATION
🎎127886🎎1F38EJAPANESE DOLLS
🎏127887🎏1F38FCARP STREAMER
🎐127888🎐1F390WIND CHIME
🎑127889🎑1F391MOON VIEWING CEREMONY
🎒127890🎒1F392SCHOOL SATCHEL
🎓127891🎓1F393GRADUATION CAP
🎔127892🎔1F394HEART WITH TIP ON THE LEFT
🎕127893🎕1F395BOUQUET OF FLOWERS
🎖127894🎖1F396MILITARY MEDAL
🎗127895🎗1F397REMINDER RIBBON
🎘127896🎘1F398MUSICAL KEYBOARD WITH JACKS
🎙127897🎙1F399STUDIO MICROPHONE
🎚127898🎚1F39ALEVEL SLIDER
🎛127899🎛1F39BCONTROL KNOBS
🎜127900🎜1F39CBEAMED ASCENDING MUSICAL NOTES
🎝127901🎝1F39DBEAMED DESCENDING MUSICAL NOTES
🎞127902🎞1F39EFILM FRAMES
🎟127903🎟1F39FADMISSION TICKETS
🎠127904🎠1F3A0CAROUSEL HORSE
🎡127905🎡1F3A1FERRIS WHEEL
🎢127906🎢1F3A2ROLLER COASTER
🎣127907🎣1F3A3FISHING POLE AND FISH
🎤127908🎤1F3A4MICROPHONE
🎥127909🎥1F3A5MOVIE CAMERA
🎦127910🎦1F3A6CINEMA
🎧127911🎧1F3A7HEADPHONE
🎨127912🎨1F3A8ARTIST PALETTE
🎩127913🎩1F3A9TOP HAT
🎪127914🎪1F3AACIRCUS TENT
🎫127915🎫1F3ABTICKET
🎬127916🎬1F3ACCLAPPER BOARD
🎭127917🎭1F3ADPERFORMING ARTS
🎮127918🎮1F3AEVIDEO GAME
🎯127919🎯1F3AFDIRECT HIT
🎰127920🎰1F3B0SLOT MACHINE
🎱127921🎱1F3B1BILLIARDS
🎲127922🎲1F3B2GAME DIE
🎳127923🎳1F3B3BOWLING
🎴127924🎴1F3B4FLOWER PLAYING CARDS
🎵127925🎵1F3B5MUSICAL NOTE
🎶127926🎶1F3B6MULTIPLE MUSICAL NOTES
🎷127927🎷1F3B7SAXOPHONE
🎸127928🎸1F3B8GUITAR
🎹127929🎹1F3B9MUSICAL KEYBOARD
🎺127930🎺1F3BATRUMPET
🎻127931🎻1F3BBVIOLIN
🎼127932🎼1F3BCMUSICAL SCORE
🎽127933🎽1F3BDRUNNING SHIRT WITH SASH
🎾127934🎾1F3BETENNIS RACQUET AND BALL
🎿127935🎿1F3BFSKI AND SKI BOOT
🏀127936🏀1F3C0BASKETBALL AND HOOP
🏁127937🏁1F3C1CHEQUERED FLAG
🏂127938🏂1F3C2SNOWBOARDER
🏃127939🏃1F3C3RUNNER
🏄127940🏄1F3C4SURFER
🏅127941🏅1F3C5SPORTS MEDAL
🏆127942🏆1F3C6TROPHY
🏇127943🏇1F3C7HORSE RACING
🏈127944🏈1F3C8AMERICAN FOOTBALL
🏉127945🏉1F3C9RUGBY FOOTBALL
🏊127946🏊1F3CASWIMMER
🏋127947🏋1F3CBWEIGHT LIFTER
🏌127948🏌1F3CCGOLFER
🏍127949🏍1F3CDRACING MOTORCYCLE
🏎127950🏎1F3CERACING CAR
🏏127951🏏1F3CFCRICKET BAT AND BALL
🏐127952🏐1F3D0VOLLEYBALL
🏑127953🏑1F3D1FIELD HOCKEY STICK AND BALL
🏒127954🏒1F3D2ICE HOCKEY STICK AND PUCK
🏓127955🏓1F3D3TABLE TENNIS PADDLE AND BALL
🏔127956🏔1F3D4SNOW CAPPED MOUNTAIN
🏕127957🏕1F3D5CAMPING
🏖127958🏖1F3D6BEACH WITH UMBRELLA
🏗127959🏗1F3D7BUILDING CONSTRUCTION
🏘127960🏘1F3D8HOUSE BUILDINGS
🏙127961🏙1F3D9CITYSCAPE
🏚127962🏚1F3DADERELICT HOUSE BUILDING
🏛127963🏛1F3DBCLASSICAL BUILDING
🏜127964🏜1F3DCDESERT
🏝127965🏝1F3DDDESERT ISLAND
🏞127966🏞1F3DENATIONAL PARK
🏟127967🏟1F3DFSTADIUM
🏠127968🏠1F3E0HOUSE BUILDING
🏡127969🏡1F3E1HOUSE WITH GARDEN
🏢127970🏢1F3E2OFFICE BUILDING
🏣127971🏣1F3E3JAPANESE POST OFFICE
🏤127972🏤1F3E4EUROPEAN POST OFFICE
🏥127973🏥1F3E5HOSPITAL
🏦127974🏦1F3E6BANK
🏧127975🏧1F3E7AUTOMATED TELLER MACHINE
🏨127976🏨1F3E8HOTEL
🏩127977🏩1F3E9LOVE HOTEL
🏪127978🏪1F3EACONVENIENCE STORE
🏫127979🏫1F3EBSCHOOL
🏬127980🏬1F3ECDEPARTMENT STORE
🏭127981🏭1F3EDFACTORY
🏮127982🏮1F3EEIZAKAYA LANTERN
🏯127983🏯1F3EFJAPANESE CASTLE
🏰127984🏰1F3F0EUROPEAN CASTLE
🏱127985🏱1F3F1WHITE PENNANT
🏲127986🏲1F3F2BLACK PENNANT
🏳127987🏳1F3F3WAVING WHITE FLAG
🏴127988🏴1F3F4WAVING BLACK FLAG
🏵127989🏵1F3F5ROSETTE
🏶127990🏶1F3F6BLACK ROSETTE
🏷127991🏷1F3F7LABEL
🏸127992🏸1F3F8BADMINTON RACQUET AND SHUTTLECOCK
🏹127993🏹1F3F9BOW AND ARROW
🏺127994🏺1F3FAAMPHORA
🏻127995🏻1F3FBEMOJI MODIFIER FITZPATRICK TYPE-1-2
🏼127996🏼1F3FCEMOJI MODIFIER FITZPATRICK TYPE-3
🏽127997🏽1F3FDEMOJI MODIFIER FITZPATRICK TYPE-4
🏾127998🏾1F3FEEMOJI MODIFIER FITZPATRICK TYPE-5
🏿127999🏿1F3FFEMOJI MODIFIER FITZPATRICK TYPE-6
🐀128000🐀1F400RAT
🐁128001🐁1F401MOUSE
🐂128002🐂1F402OX
🐃128003🐃1F403WATER BUFFALO
🐄128004🐄1F404COW
🐅128005🐅1F405TIGER
🐆128006🐆1F406LEOPARD
🐇128007🐇1F407RABBIT
🐈128008🐈1F408CAT
🐉128009🐉1F409DRAGON
🐊128010🐊1F40ACROCODILE
🐋128011🐋1F40BWHALE
🐌128012🐌1F40CSNAIL
🐍128013🐍1F40DSNAKE
🐎128014🐎1F40EHORSE
🐏128015🐏1F40FRAM
🐐128016🐐1F410GOAT
🐑128017🐑1F411SHEEP
🐒128018🐒1F412MONKEY
🐓128019🐓1F413ROOSTER
🐔128020🐔1F414CHICKEN
🐕128021🐕1F415DOG
🐖128022🐖1F416PIG
🐗128023🐗1F417BOAR
🐘128024🐘1F418ELEPHANT
🐙128025🐙1F419OCTOPUS
🐚128026🐚1F41ASPIRAL SHELL
🐛128027🐛1F41BBUG
🐜128028🐜1F41CANT
🐝128029🐝1F41DHONEYBEE
🐞128030🐞1F41ELADY BEETLE
🐟128031🐟1F41FFISH
🐠128032🐠1F420TROPICAL FISH
🐡128033🐡1F421BLOWFISH
🐢128034🐢1F422TURTLE
🐣128035🐣1F423HATCHING CHICK
🐤128036🐤1F424BABY CHICK
🐥128037🐥1F425FRONT-FACING BABY CHICK
🐦128038🐦1F426BIRD
🐧128039🐧1F427PENGUIN
🐨128040🐨1F428KOALA
🐩128041🐩1F429POODLE
🐪128042🐪1F42ADROMEDARY CAMEL
🐫128043🐫1F42BBACTRIAN CAMEL
🐬128044🐬1F42CDOLPHIN
🐭128045🐭1F42DMOUSE FACE
🐮128046🐮1F42ECOW FACE
🐯128047🐯1F42FTIGER FACE
🐰128048🐰1F430RABBIT FACE
🐱128049🐱1F431CAT FACE
🐲128050🐲1F432DRAGON FACE
🐳128051🐳1F433SPOUTING WHALE
🐴128052🐴1F434HORSE FACE
🐵128053🐵1F435MONKEY FACE
🐶128054🐶1F436DOG FACE
🐷128055🐷1F437PIG FACE
🐸128056🐸1F438FROG FACE
🐹128057🐹1F439HAMSTER FACE
🐺128058🐺1F43AWOLF FACE
🐻128059🐻1F43BBEAR FACE
🐼128060🐼1F43CPANDA FACE
🐽128061🐽1F43DPIG NOSE
🐾128062🐾1F43EPAW PRINTS
🐿128063🐿1F43FCHIPMUNK
👀128064👀1F440EYES
👁128065👁1F441EYE
👂128066👂1F442EAR
👃128067👃1F443NOSE
👄128068👄1F444MOUTH
👅128069👅1F445TONGUE
👆128070👆1F446WHITE UP POINTING BACKHAND INDEX
👇128071👇1F447WHITE DOWN POINTING BACKHAND INDEX
👈128072👈1F448WHITE LEFT POINTING BACKHAND INDEX
👉128073👉1F449WHITE RIGHT POINTING BACKHAND INDEX
👊128074👊1F44AFISTED HAND SIGN
👋128075👋1F44BWAVING HAND SIGN
👌128076👌1F44COK HAND SIGN
👍128077👍1F44DTHUMBS UP SIGN
👎128078👎1F44ETHUMBS DOWN SIGN
👏128079👏1F44FCLAPPING HANDS SIGN
👐128080👐1F450OPEN HANDS SIGN
👑128081👑1F451CROWN
👒128082👒1F452WOMANS HAT
👓128083👓1F453EYEGLASSES
👔128084👔1F454NECKTIE
👕128085👕1F455T-SHIRT
👖128086👖1F456JEANS
👗128087👗1F457DRESS
👘128088👘1F458KIMONO
👙128089👙1F459BIKINI
👚128090👚1F45AWOMANS CLOTHES
👛128091👛1F45BPURSE
👜128092👜1F45CHANDBAG
👝128093👝1F45DPOUCH
👞128094👞1F45EMANS SHOE
👟128095👟1F45FATHLETIC SHOE
👠128096👠1F460HIGH-HEELED SHOE
👡128097👡1F461WOMANS SANDAL
👢128098👢1F462WOMANS BOOTS
👣128099👣1F463FOOTPRINTS
👤128100👤1F464BUST IN SILHOUETTE
👥128101👥1F465BUSTS IN SILHOUETTE
👦128102👦1F466BOY
👧128103👧1F467GIRL
👨128104👨1F468MAN
👩128105👩1F469WOMAN
👪128106👪1F46AFAMILY
👫128107👫1F46BMAN AND WOMAN HOLDING HANDS
👬128108👬1F46CTWO MEN HOLDING HANDS
👭128109👭1F46DTWO WOMEN HOLDING HANDS
👮128110👮1F46EPOLICE OFFICER
👯128111👯1F46FWOMAN WITH BUNNY EARS
👰128112👰1F470BRIDE WITH VEIL
👱128113👱1F471PERSON WITH BLOND HAIR
👲128114👲1F472MAN WITH GUA PI MAO
👳128115👳1F473MAN WITH TURBAN
👴128116👴1F474OLDER MAN
👵128117👵1F475OLDER WOMAN
👶128118👶1F476BABY
👷128119👷1F477CONSTRUCTION WORKER
👸128120👸1F478PRINCESS
👹128121👹1F479JAPANESE OGRE
👺128122👺1F47AJAPANESE GOBLIN
👻128123👻1F47BGHOST
👼128124👼1F47CBABY ANGEL
👽128125👽1F47DEXTRATERRESTRIAL ALIEN
👾128126👾1F47EALIEN MONSTER
👿128127👿1F47FIMP
💀128128💀1F480SKULL
💁128129💁1F481INFORMATION DESK PERSON
💂128130💂1F482GUARDSMAN
💃128131💃1F483DANCER
💄128132💄1F484LIPSTICK
💅128133💅1F485NAIL POLISH
💆128134💆1F486FACE MASSAGE
💇128135💇1F487HAIRCUT
💈128136💈1F488BARBER POLE
💉128137💉1F489SYRINGE
💊128138💊1F48APILL
💋128139💋1F48BKISS MARK
💌128140💌1F48CLOVE LETTER
💍128141💍1F48DRING
💎128142💎1F48EGEM STONE
💏128143💏1F48FKISS
💐128144💐1F490BOUQUET
💑128145💑1F491COUPLE WITH HEART
💒128146💒1F492WEDDING
💓128147💓1F493BEATING HEART
💔128148💔1F494BROKEN HEART
💕128149💕1F495TWO HEARTS
💖128150💖1F496SPARKLING HEART
💗128151💗1F497GROWING HEART
💘128152💘1F498HEART WITH ARROW
💙128153💙1F499BLUE HEART
💚128154💚1F49AGREEN HEART
💛128155💛1F49BYELLOW HEART
💜128156💜1F49CPURPLE HEART
💝128157💝1F49DHEART WITH RIBBON
💞128158💞1F49EREVOLVING HEARTS
💟128159💟1F49FHEART DECORATION
💠128160💠1F4A0DIAMOND SHAPE WITH A DOT INSIDE
💡128161💡1F4A1ELECTRIC LIGHT BULB
💢128162💢1F4A2ANGER SYMBOL
💣128163💣1F4A3BOMB
💤128164💤1F4A4SLEEPING SYMBOL
💥128165💥1F4A5COLLISION SYMBOL
💦128166💦1F4A6SPLASHING SWEAT SYMBOL
💧128167💧1F4A7DROPLET
💨128168💨1F4A8DASH SYMBOL
💩128169💩1F4A9PILE OF POO
💪128170💪1F4AAFLEXED BICEPS
💫128171💫1F4ABDIZZY SYMBOL
💬128172💬1F4ACSPEECH BALLOON