Για να απενεργοποιήσουμε την ειδοποίηση για αναβάθμιση των Windows 10 σε Windows 11 θα ανοιξουμε command prompt σας διαχειριστής 


και δίνουμε τις 3 παρακάτω εντολές

Block the 'Upgrade to Windows 11' notification in Windows 10 systems

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /v TargetReleaseVersion /d 1 /t REG_DWORD

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /v ProductVersion /d Windows 10 /t REG_SZ

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /v TargetReleaseVersionInfo /d 22H2 /t REG_SZ

Stop Winows Update Notifications

και θα δώσουμε και αυτές τις 2 αν θέλουμε να σταματήσουμε γενικότερα τις ειδοποιήσεις των Windows Updates.

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /v SetUpdateNotificationLevel /d 0 /t REG_DWORD

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /v UpdateNotificationLevel /d 2 /t REG_DWORD

Οι τιμές για το UpdateNotificationLevel

0: Default OS Windows Update notifications
1: Disable all notifications, excluding restart warnings
2: Disable all notifications, including restart warnings

 

Εναλλακτικά μπορείς να κατεβάσεις το αρχείο reg ΕΔΩ και να το κάνεις import στην regsitry κάνοντας διπλό κλίκ ή δεξί κλικ και merge* Ανάλογα βάζεις και την έκδοση που θέλεις [1909, 2004, 20H2, 21H1, or 21H2]. Στο παράδειγμα έχω την τελευταία 22Η2.