Εαν μετά το Windows Update 22H2 δεν μπορούμε να συνδεθούμε με Remote Desktop και αφού δεν έχουμε κάποιο θέμα με Firewall/Services θα πρέπει να κάνουμε την παρακάτω αλλαγή

Ανοίγουμε Regedit [Windows + R key για ανοιγμα της εκτέλεσης] και πάμε στο κλειδι

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\Client

δεξί κλικ και δημιουργούμε το κλειδί [DWORD(32-bit )] με όνομα fClientDisableUDP

μετά διπλό κλικ πάνω του και δίνουμε την τιμή 1 και ΟΚ

Εναλλακτικά απο Command Prompt

Ανοιγουμε command prompt σας διαχειριστής 


και δίνουμε την εντολή

reg add "HKLM\software\policies\microsoft\windows nt\Terminal Services\Client" /v fClientDisableUDP /d 1 /t REG_DWORD

Εναλλακτικά απο Group Policy

Ανοίγουμε gpedit.msc [Windows + R key για ανοιγμα της εκτέλεσης] και πάμε στό

"Computer Configuration" -> "Administrative Templates" -> "Windows Components" -> "Remote Desktop Services" -> "Remote Desktop Connection Client" .

Βρίσκουμε το "Turn off UDP On Client" και το δίνουμε τιμή "Enabled" .

Σε όλες τις περιπτώσεις χρειάζεται και επανεκκίνηση.

Turn off UDP on client