Για την ανακατεύθυνση ενώς domain σε ένα άλλο στην Cloudflare ακολουθούμε το παρακάτω οδηγό. Στα Page Rules θα φτιάξουμε 2 κανόνες. Εναν για το domain μας…

Read more »