Για να βάλουμε έναν καινούριο υπολογιστη με Windows στο domain με το Intune ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα.

Read more »