Το default path ειναι το /var/www/owncloud/data

Η αλλαγή γίνεται από το αρχείο /owncloud/config/config.php 
To ανοίγω και πάω στη σειρά 'datadirectory' => '/home/karanik/cloud.data/',  εννοείτε θα βάλετε το επιθυμητό path για σας.
Τέλος θα δώσουμε την εντολή
sudo chown www-data:www-data -R ~/cloud.data/

Δες επίσης