Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2014Προβολή όλων

Reset Print Spooler [Windows]

Για να κάνουμε reset τον print spooler αν έχει κολλήσει ανοίγουμε τα services  Πατήστε WinKey+R και πληκτρολογήστε services.msc

Read more »

Virtualization Comparison

Proxmox VE VMware vSphere Windows Hyper-V Citrix XenServer Note: This list is not complete and work in progress. Facts could change from release to …

Read more »

Mikrotik License Levels

Level number 0 (Trial mode) 1 (Free Demo) 3 (WISP CPE) 4 (WISP) 5 (WISP) 6 (Controller) Price no key registration required volume only $45 $95 $250 …

Read more »